POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE
Informații obligatorii despre drepturile utilizatorilor privind protecția datelor cu caracter personal


Ґ Informații despre compania care vă prelucrează datele:
Nume: „SUICO" EOOD
CUI: 121041923
Adresă: Bulgaria, oraș Sofia, Str. Malashevska Nr. 16
Telefon: +359 2 8139888
E-mail: privacy@suico.eu
Website: krina.eu

Ґ Informații despre autoritatea competentă pentru protecția datelor cu caracter personal
Nume: Comisia pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal
Adresă: Bulgaria, oraș Sofia, cod poștal 1592, Bdul. „Prof. Tsvetan Lazarov" Nr. 2
Telefon: +359 2 915 3 518
Website: www.cpdp.bg


„SuiCo” EOOD (denumit în continuare „Administrator” sau „Compania”) își desfășoară activitățile în conformitate cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal și cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice, în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și cu privire la libera circulație a datelor cu caracter personal în scopul informării acestor date cu privire la acest aspect al companiei cu privire la scopul complet al acestor informații cu caracter personal, și drepturile pe care le aveți în legătură cu această prelucrare.


Ґ Baza pentru colectarea, prelucrarea și stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Art. 1. Administratorul colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal primite în urma utilizării website-ului suico.eu în baza art. 6, alin. 1, Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR), și mai exact, din următoarele motive:


 • Consimțământul primit în mod expres de la dumneavoastră în calitate de client;
 • Respectarea unei obligații legale care se aplică Administratorului;
 • În scopurile intereselor legitime ale Administratorului sau ale unei părți terțe;
Scopuri și principii în colectarea, prelucrarea și stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Art. 2. (1) Colectăm și procesăm datele personale pe care ni le furnizați în legătură cu utilizarea site-ului, în următoarele scopuri:


 • contabile;
 • rapoarte;
 • marketing direct
 • trimiterea unui newsletter dacă dvs. doriți asta;
 • protecția securității informațiilor;
(2) Noi respectăm următoarele principii atunci când prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal:


 • legalitate, bună-credință și transparență;
 • limitarea scopurilor de prelucrare;
 • relevanța pentru scopurile prelucrării și minimizării datelor colectate;
 • acuratețea și actualizarea datelor;
 • limitarea stocării în vederea atingerii obiectivelor;
 • integritatea și confidențialitatea prelucrării și asigurarea unui nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal.
(3) Atunci când prelucrează și stochează date cu caracter personal, Administratorul poate prelucra și stoca datele cu caracter personal pentru a proteja următoarele interese legitime:


• îndeplinirea obligaţiilor faţă de Agenţia Naţională de Venituri, Ministerul Afacerilor Interne şi alte organe de stat şi municipale.
Ce tipuri de date cu caracter personal colectează, prelucrează și stochează compania noastră
Art. 3. (1) Compania efectuează următoarele operațiuni cu datele personale furnizate de dumneavoastră, în următoarele scopuri:


 • Trimiterea unui newsletter – scopul acestei operațiuni este administrarea procesului de trimitere a newsletterelor către clienții care au solicitat să le primească. Având în vedere limitările privind colectarea datelor cu caracter personal, efectuarea unei evaluări a impactului nu este necesară pentru realizarea acestei operații.
 • Comunicarea cu contrapartea în cazul în care este primită o solicitare prin e-mail sau prin intermediul formularului de pe site. Având în vedere limitările privind colectarea datelor cu caracter personal, efectuarea unei evaluări a impactului nu este necesară pentru realizarea acestei operațiuni.
(2) Administratorul prelucrează următoarele categorii de date și informații cu caracter personal în următoarele scopuri și din următoarele motive:

PASSIFLORA

PASSIFLORA