КОЛЕДЕН ЩОЛЕН
Passiflora
150 мин PT150M средно лесна за 10 порции